Disclamer

NEDERLANDS
De “AIDbv voorwaarden” zijn van toepassing en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda, Nederland onder nummer 20117658. Copyrights Amsterdam Industrial Design bv 2009. Alle rechten voorbehouden. Wij hebben alle inspanning verricht om er voor te zorgen dat al het materiaal op deze web-site geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom. Indien er geclaimd wordt dat dit toch het geval is, neemt u dan contact op met Amsterdam Industrial Design bv. Deze web-site is uitsluitend ter informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleent. De Nederlandse taal prevaleert.

ENGLISH
The terms and conditions “AIDbv voorwaarden” as submitted at the Chamber of Commerce, Breda, The Netherlands, number 20117658, apply. Copyrights Amsterdam Industrial Design bv 2009. All rights reserved. We have put all effort in ensuring any material used on this web-site is not infringing any copyrights. If any party claims material on this web-site infringes any copyright, pls. contact Amsterdam Industrial Design bv. This web-site is for information only. The Dutch language prevails at all times.